فیلم های آموزشی پایه دهم

 دانش فنی پایهارتباط موثرتوسعه مهارت های چابکی ذهنیتوسعه مهارت های جسمانی حرکتی

پودمان ۱

فیلم جلسه اول

پاورپوینت جلسه اول

فیلم جلسه اول

پاورپوینت جلسه اول

فیلم جلسه اول

پاورپوینت جلسه اول

فیلم جلسه اول

پاورپوینت جلسه اول

فیلم جلسه دوم

پاورپوینت جلسه دوم

فیلم جلسه دوم

پاورپوینت جلسه دوم

فیلم جلسه دوم

پاورپوینت جلسه دوم

فیلم جلسه دوم

پاورپوینت جلسه دوم

فیلم جلسه سوم

پاورپوینت جلسه سوم

ارزشیابی و اندازه گیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *