فیلم های آموزشی

مهر, ۱۳۹۹

 • ۱ مهر

  فیلم های آموزشی پایه یازدهم

    مهارت های رزمی هدفی مهارت های حرکتی با توپ پودمان اول فیلم جلسه اول فیلم جلسه اول فیلم جلسه دوم فیلم جلسه دوم

 • ۱ مهر

  فیلم های آموزشی پایه دوازدهم

  دانش فنی تخصصی عملیات تکمیلی اصلاحی توسعه سلامت و سبک زندگی جلسه اول اندازه گیری در پیکرسنجی تجزیه و تحلیل تکنیک ها بدنسازی مدرن ۱ بدنسازی مدرن ۲    

شهریور, ۱۳۹۹

 • ۱۸ شهریور

  فیلم های آموزشی پایه دهم

    دانش فنی پایه ارتباط موثر توسعه مهارت های چابکی ذهنی توسعه مهارت های جسمانی حرکتی پودمان ۱ فیلم جلسه اول پاورپوینت جلسه اول فیلم جلسه اول پاورپوینت جلسه اول فیلم جلسه اول پاورپوینت جلسه اول فیلم جلسه اول پاورپوینت جلسه اول فیلم جلسه دوم پاورپوینت جلسه دوم فیلم جلسه دوم پاورپوینت جلسه دوم فیلم جلسه دوم پاورپوینت جلسه دوم …

 • ۶ شهریور

  فیلم آموزشی Camtasia

  دانلود بخش اول

 • ۵ شهریور

  اطلاعیه ۴ – آزمایشی

  بصورت آزمایشی جهت آشنایی با نحوه درج اطلاعیه و خبر ارایه می گردد …

 • ۵ شهریور

  اطلاعیه ۳ – آزمایشی

  بصورت آزمایشی جهت آشنایی با نحوه درج اطلاعیه و خبر ارایه می گردد

 • ۱ شهریور

  اطلاعیه ۲ – آزمایشی

  بصورت آزمایشی جهت آشنایی با نحوه درج اطلاعیه و خبر ارایه می گردد

 • ۱ شهریور

  اطلاعیه ۱ – آزمایشی

  بصورت آمایشی جهت آشنایی با نحوه درج اطلاعیه و خبر ارایه می گردد